tractament-de-la-informacio-escrita-av

amb Núria Díaz Coral

Tractament de la informació escrita (avançat)
Autor/a
Núria Díaz Coral
Temàtica
ACTIC
Durada
23 hores
Contingut
Durada
Presentació
Tabulacions
7 min
Llistes amb pics i llistes numerades
4 min
Exercici 1 - Tabulacions i Taules
1 h
Llistes amb diversos nivells
5 min
Exercici 02 - Llistes
1 h
Configuració de pàgina i seccions
8 min
Estils i Taules de Contingut
6 min
Ampliació Estils i Taules de Contingut
4 min
Vista Esquema
3 min
Exercici 03 - Configuració de pàgina
1 h
Opcions d'inserció
2 min
Imatges
4 min
Formes
3 min
Inserir gràfics
2 min
Inserir gràfics d'Excel
2 min
Document 01 - Hipervincles
30 min
Exercici 04 - Opcions d'inserció
1 h
Protegir un document amb contrasenya
1 min
Una altra manera de protegir un document
3 min
Restringir edició
5 min
Més opcions de protegir document
2 min
Inserir Títols i Taula d'Il·lustracions
3 min
Inserir Notes al Peu i al Final
4 min
Índexs
4 min
Referències creuades
5 min
Exercici 05 - Referències
1 h
Corrector ortogràfic
4 min
Comentaris
2 min
Comparar documents
2 min
Combinar documents
1 min
Control de canvis
2 min
Documents mestres
6 min
Document 02 - Documents mestres
30 min
Document 03 - Processadors en línia
30 min
Exercici 06 - Document mestre
1 h
Utilització de Plantilles
3 min
Creació de Plantilles
3 min
Modificació de la Plantilla Normal
3 min
Formularis
7 min
Exercici 07 - Formularis i Plantilles
1 h 30 min
Combinar correspondència
10 min
Etiquetes - Combinar correspondència
4 min
Exercici 08 - Combinar Correspondència
1 h 30 min
Barres d'eines
2 min
Macros
5 min
Cheklist de coneixements
15 min
Qüestionari Final
30 min
Exercici Final
1 h