Excel avançat - Autoavaluat

amb Núria Díaz Coral

Excel avançat - Autoavaluat
Autor/a
Núria Díaz Coral
Temàtica
Ofimàtica
Contingut
Durada
Introducció
2 min
Els fitxers d'Excel
3 min
Cel·les i rangs de cel·les
2 min
La pantalla d'Excel 2010
4 min
Desplaçaments dins un full
5 min
Activitat 1.1.
5 min
Tipus de dades
5 min
Fórmules
5 min
Prioritats dels operadors aritmètics
5 min
Fórmules 1
3 min
Fórmules 2
3 min
Prioritats
2 min
Exemple prioritats
1 min
Activitat 1.2.
5 min
Activitat 1.3.
5 min
Modificació del valor d'una cel·la
5 min
Modificar el valor d'una cel·la
3 min
Supressió del contingut d'una cel·la o d'un rang
2 min
Selecció de cel·les i rangs de cel·les
5 min
Seleccionar
3 min
Ir a especial
4 min
Ajustar l'amplada de les columnes i de les files
5 min
Funcions
10 min
Funcions
5 min
Activitat 1.5.
10 min
Activitat 1.6.
10 min
Exercici complementari 1.1.
10 min
Inserció i eliminació de files i columnes
5 min
Treball amb files i columnes
4 min
Activitat 1.4.
5 min
El detall d'aquest mòdul didàctic encara no està disponible.
El detall d'aquest mòdul didàctic encara no està disponible.
Formats
El detall d'aquest mòdul didàctic encara no està disponible.
El detall d'aquest mòdul didàctic encara no està disponible.
El detall d'aquest mòdul didàctic encara no està disponible.
El detall d'aquest mòdul didàctic encara no està disponible.
El detall d'aquest mòdul didàctic encara no està disponible.
El detall d'aquest mòdul didàctic encara no està disponible.
El detall d'aquest mòdul didàctic encara no està disponible.
El detall d'aquest mòdul didàctic encara no està disponible.
El detall d'aquest mòdul didàctic encara no està disponible.
El detall d'aquest mòdul didàctic encara no està disponible.
El detall d'aquest mòdul didàctic encara no està disponible.
El detall d'aquest mòdul didàctic encara no està disponible.
El detall d'aquest mòdul didàctic encara no està disponible.
El detall d'aquest mòdul didàctic encara no està disponible.
El detall d'aquest mòdul didàctic encara no està disponible.
El detall d'aquest mòdul didàctic encara no està disponible.
El detall d'aquest mòdul didàctic encara no està disponible.