Tractament de la informació numèrica (mitjà)

amb Núria Díaz Coral

Tractament de la informació numèrica (mitjà) (còpia)
Autor/a
Núria Díaz Coral
Temàtica
Ofimàtica
Durada
8 hores
Contingut
Durada
Conceptes bàsics d'un full de càlcul
8 min
Exercici 01 - Introducció de dades
10 min
Les fórmules
6 min
Les funcions
7 min
Exercici 02 - Fórmules i funcions
10 min
Exercici 03 - Fórmules i funcions
10 min
Exercici 04 - Funcions
10 min
Moure un rang de cel·les
3 min
Copiar un rang de cel·les
3 min
Exercici 05 - Moure i Copiar un rang de cel·les
10 min
Referència relativa i referència absoluta
5 min
Exercici 06 - Referència relativa
15 min
Exercici 07 - Referència relativa
15 min
Exercici 8 - Referència relativa i referència absoluta
15 min
Exercici 09 - Referència relativa i referència absoluta
15 min
Exercici 10 - Referència relativa i referència absoluta
15 min
Document 01 - Referències
Exercici 11 - Referència relativa i referència absoluta
15 min
Sèries
3 min
Formats bàsics
4 min
Formats
6 min
Copiar Format
2 min
Exercici 12 - Formats
20 min
Exercici 13 - Formats
15 min
Format condicional
4 min
Exercici 14 - Format condicional
10 min
Configuració de pàgina
3 min
Impressió
2 min
Exercici 15 - Configuració i impressió
15 min
Creació d'un gràfic
4 min
Modificació d'un gràfic
2 min
Exercici 16 - Gràfics
15 min
Exercici 17 - Gràfics
15 min
Document 02 - Interpretació de gràfics
1 min
Les Funcions
5 min
Exercici 18 - Funcions
25 min
La Funció SI
3 min
Exercici 19 - Funció SI
25 min
Exercici 20 - Funcions
25 min
Els llibre i els fulls
6 min
Treball amb fulls
8 min
Exercici 21 - Treball amb fulls
25 min
Fitxer Llistes
Cercar dades i ordenació
6 min
Filtres automàtics
5 min
Subtotals
4 min
Exercici 22 - Treball amb Llistes
30 min
Exercici 23 - Treball amb Llistes
30 min
Cheklist de coneixements
5 min