Creació d'informes

amb Josep Lacasa Diaz

Creació d'informes
Autor/a
Josep Lacasa Diaz
Temàtica
APL SPIN
Contingut
Durada
Llistats, informes i indicadors
5 min
El quadre de comandament
5 min
La llista d'informes creats i la seva classificació
5 min
Quins permisos calen per treballar amb informes
5 min
Visualitzar un informe ja creat prèviament
5 min
Diferents càlculs amb un informe creat
5 min
Procés general de creació d'un informe
10 min
Creació d'un informe a partir d'un altre
5 min
Exportació d'informes
5 min
Persones que han trobat feina el mes passat
10 min
Accions formatives d'un tipus actives
10 min
Visites de prospecció realitzades
10 min
Accions de formació iniciades
10 min
Trucades de seguiment realitzades
10 min
Fitxes de persones creades al sistema
10 min
Presentació dels informes avançats
10 min
Persones donades d'alta al web sense cap acció posterior
10 min
Exercici final
1 h